« Nov 7, 2017 »

Dragonfly vs. Spider

by Abeselom Zerit


Nikon D500
1/400 sec
f11.0
0.0 EV
300.0 mm
ISO 450